Home

Katoren Mediation en Medezeggenschap richt zich op:

 • mediation bij geschillen en conflicten
  • in arbeidsrelaties
  • tussen buren
  • tussen burger en overheid
  • in de sport
  • in de medezeggenschap
 • training, coaching en advisering van medezeggenschapsorganen:
  • Ondernemingsraden
  • Personeelsvertegenwoordigingen (PVT’s)
  • Medezeggenschapscommissies in het onderwijs
  • Cliëntenraden
  • Atletencommissies