Advies

Vaak is er specifieke kennis en expertise nodig om als ondernemingsraad je rol goed te kunnen vervullen. De OR kent de organisatie het beste, maar een extern adviseur is vaak inhoudelijk meer op de hoogte van de impact die een besluit kan hebben voor personeel en organisatie. Op grond van ervaring en inhoudelijke kennis van de meeste OR-thema’s, kan Katoren je helpen om bijvoorbeeld een reorganisatietraject kritisch te volgen.

Advisering kan bestaan uit meelezen en concept-adviezen schrijven, maar het kan ook bestaan uit begeleiding tijdens jullie vergaderingen, of mee aan de onderhandeltafel gaan zitten.

De inzet wordt bepaald aan de hand van jullie wensen en behoeften, en kan tussentijds worden bijgesteld.