Katoren, de naam

In 1971 verscheen het boek “Koning van Katoren” van Jan Terlouw. Ik zal dat boek enkele jaren later hebben gelezen en – hoewel ik waarschijnlijk de helft ervan niet heb begrepen – vond ik het prachtig.

De achterflap van het boek vat de inhoud kernachtig samen:
De vrolijke oude koning van Katoren is overleden, en er is geen troonopvolger. Zes zure ministers regeren nu al zeventien jaar het land en beweren dat ze een nieuwe koning zoeken, maar er gebeurt niets. Op een dag meldt de zeventienjarige Stach zich bij de ministerraad. Hij wil weten wat hij moet doen om koning van Katoren te worden. De ministers geven hem een aantal bijna onuitvoerbare opdrachten, die alleen tot een goed einde gebracht kunnen worden als je beschikt over koninklijke eigenschappen als wijsheid, moed en zelfopoffering. Stach laat zich echter niet afschrikken; hij wil alles doen om de troon van Katoren te verwerven en het volk weer gelukkig te maken. Hij laat zich zelfs niet afleiden door Kim, het meisje dat hij tijdens zijn kruistochten ontmoet en op we hij verliefd wordt.

Toen ik nadacht over een naam voor mijn bedrijf, zag ik per toeval de film Koning van Katoren. Daarmee kwamen herinneringen terug, en ik had onmiddellijk het gevoel dat dit de naam is die past bij wat ik met mijn bedrijf wil. Het boek heb ik herlezen en dit keer wel goed begrepen. Hoewel het boek ruim 45 jaar geleden is geschreven, zijn de thema’s die erin zijn verwerkt meer dan ooit actueel en ze sluiten volledig aan bij de dingen die ik belangrijk vind in mijn leven en mijn werk.
Sleutelwoorden zijn voor mij:

DUURZAAMHEID,
DAPPERHEID,
ZELF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN,
VERZET TEGEN MACHTSMISBRUIK,
GEWELDLOOSHEID,
OPLOSSINGSGERICHTHEID

Ik heb met mijn verhaal en mijn ambities contact gezocht met uitgeverij Lemniscaat met het verzoek om de naam Katoren als bedrijfsnaam te mogen gebruiken. De uitgever heeft me vervolgens in contact gebracht met de auteur: Jan Terlouw. Ik ben enorm trots op het feit dat hij persoonlijk aan mij toestemming heeft gegeven om de door hem bedachte naam te gebruiken.