Training

Een OR moet een goede balans vinden; lef tonen, kennis verwerken en een doordachte OR-strategie inzetten. Daarbij maak je als ondernemingsraad ook keuzes in de manier waarop je jezelf binnen de organisatie wilt profileren en hoe je omgaat met je achterban en met je bestuurder.

Bij de start van een nieuwe OR-periode is het slim om de basis voor een periode stevig neer te zetten. Gebruik makend van de al aanwezige ervaring is de OR is het risico groot, dat je op dezelfde toer doorgaat. Dat kan een goede strategie zijn, maar met nieuwe mensen en nieuwe kwaliteiten kunnen ook nieuwe keuzes gemaakt worden. Daarom is het goed om aan de start van een periode rustig de tijd te nemen om met elkaar de koers te bepalen, kennis op te doen en de taken onderling te verdelen. Dat kan heel goed tijdens een training.

Naast de basisvaardigheden is het afhankelijk van de situatie waarin de organisatie zich bevindt met welke thema’s de OR verder aan de slag wil. Katoren heeft geen open inschrijftrainingen, want elke training is anders, afhankelijk van de wensen en behoeften van de OR in kwestie en de inschatting van de trainer. Daarvoor wordt er altijd voorafgaand aan de training een intakegesprek gehouden met (een vertegenwoordiging van) de ondernemingsraad. Op basis daarvan wordt een programmavoorstel gemaakt.

Thema’s die terug kunnen komen tijdens een training kunnen over kennis of thematische inhoud gaan, maar ook op het gebied van samenwerking en vaardigheden liggen.

Waar kun je aan denken?

  • Rol, taak en bevoegdheden en de inrichting van de OR.
  • Wet op de ondernemingsraden; kennis van de belangrijkste onderdelen
  • Reorganisaties, fusies en overname
  • ARBO- en (ziekte)verzuim beleid
  • Vaardigheden; onderhandelen, assertiviteit, communicatie /overleg
  • Samenwerking tussen de OR en de bestuurder en het netwerk van de OR
  • Contact en communicatie met de achterban
  • HRM; personeelsbeleid, werving, arbeidsvoorwaarden (CAO), beoordeling, ontslag etc
  • Financieel beleid
  • Teambuilding binnen de OR

 

Een training kan een meerdaagse zijn, maar ook losse trainingsdagdelen zijn mogelijk.