Werkwijze

De gebruikelijke werkwijze is als volgt:

  • U informeert naar de mogelijkheden. Primair gaan we in gesprek met de betrokken partijen om te ondervinden of u vertrouwen heeft in de mediator.
  • Er wordt een mediationovereenkomst voorgelegd, waarin de afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt tijdens of voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ondertekend door de betrokken partijen.
  • De eerste bijeenkomst wordt gepland. Een bijeenkomst duurt in beginsel 1,5 uur. Afhankelijk van de aard van de problematiek en de snelheid van de voortgang, zijn gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten nodig om een mediatontraject succesvol af te ronden.
  • Tussen de verschillende bijeenkomsten kan, afhankelijk van het verloop, een opdracht mee worden gegeven, die als input dient voor de volgende bijeenkomst.
  • Wanneer daar aanleiding toe is, kan een tussentijdse rapportage worden opgesteld door de mediator. Correspondentie over het traject (via mail) gebeurt altijd naar alle betrokkenen.
  • De meest gebruikte methode is het voeren van gesprekken met alle partijen. Het kan echter gebeuren, dat de mediator oordeelt dat een andere methode gewenst is. Soms kan een andere werkwijze voor verrassende ontwikkelingen zorgen.
  • Wanneer de partijen samen tot een oplossing zijn gekomen, dan zal de mediator die afspraken vastleggen in een (vaststellings)overeenkomst, die door alle partijen wordt ondertekend ter afronding van het mediationtraject.